TIP #3 - VYPRACUJTE SI PLÁN

08.07.2018

Pravidelnost prostě musí být. Stylem "Až budu mít čas, dám si hodinku švédštiny" (či jakéhokoliv jiného jazyka) prostě nefunguje. Zvolte si přesný den a hodinu s ohraničením od kdy do kdy se budete jazyku věnovat. Popřemýšlejte, co všechno byste se rádi za 1 rok studia naučili (např. do jaké lekce v učebnici byste rádi došli, jaká tematická slovíčka a fráze byste rádi uměli atd.). Tyto cíle si zapište s dnešním datem a s datem, do kdy byste nejpozději chtěli těchto cílů dosáhnout. Dále si připravte podrobnější plány výuky s rozsahem jeden měsíc. V ideálním případě si na každý měsíc vytiskněte tabulku s následujícími sloupečky: datum, hodina (od kdy do kdy), téma (např. číslo lekce, konkrétní gramatická část, slovíčka/fráze z konkrétního tématu, četba článku, poslech audia...) a splněno/nesplněno, popř. i prostor pro poznámky. 

Tento měsíční plán výuky si poctivě na konci měsíce vyplňte na nadcházející měsíc a snažte se v něm vytrvat a plán plnit. I v jazycích ovšem platí, že cíle musí být SMART.

S - Specific (specifické, konkrétní)

Specifickým cílem je třeba "Naučit se slovíčka z první lekce". Co ovšem není specifickým cílem, je "Naučit se švédsky". "Naučit se švédsky" je naším plánem, který se skládá z mnoha cílů: "Naučit se slovíčka ze slovníku 1000 švédských slovíček", "Naučit se veškerou gramatiku a slovíčka z učebnice Švédština nejen pro samouky". To už jsou konkrétní cíle. Ale jak si povíme u odrážky "R", ještě bychom je měli rozčlenit.

M - Measurable (měřitelné)

Měli byste být schopni vyhodnotit, zda-li jsme cílů dosáhli. Při učení slovíček si můžete stanovit, že abyste splnili cíl "naučit se slovíčka z první lekce", musíte skvěle ovládat minimálně 90 % slovíček. A abyste to nemuseli u každé lekce počítat, odhadem si určete, jestli můžete opomenout 5 nebo 10 slovíček z každé lekce. Při vypracovávání cvičení k dané lekci si také určete konkrétní hodnotu chybovosti, kterou si budete tolerovat. Ideálně do 10 %. - Pokud máte chybovost větší než 20 %, doporučuji se na danou látku více zaměřit a ještě opakovat. Nemáte ji totiž ještě příliš zažitou a v dalších kapitolách byste se zbytečně ztráceli a ubíralo by vám to na entusiasmu. A to by byla škoda.

A - Achievable (dosažitelné)

Cíle musí být i dosažitelné. Nemá cenu si dávat za cíl, že měsíc v kuse nebudete spát. Že se přes noc provrtáte do Austrálie. A další podobné. Stejně tak nemá cenu klást si nedosažitelné cíle i ve výuce cizího jazyka. Pokud sami o sobě víte, že nejste zrovna talent na jazyky, neklaďte si za cíl složit z cizího jazyka zkoušku nejvyšší úrovně C2. Popřemýšlejte, k čemu jazyk vlastně potřebujete a proč se ho učíte. Nakonec zjistíte, že se jen budete potřebovat domluvit v restauraci a v hotelu a těch pár frází, slovíček a gramatických záležitostí se jistě zvládnete dříve či později naučit.

R - Realistic (realistické)

Cíle musí být realistické. I když jste sebevětší talent na jazyky, přes noc se švédsky opravdu nenaučíte. A pokud ano, sem s Vaším know-how! Jak už jsem se zmínila u písmenka "S", cíl "naučit se veškerou gramatiku a slovíčka z učebnice Švédštiny nejen pro samouky" je hezkým cílem, nicméně příliš obsáhlým a tak i méně realistickým. Proto si tento cíl můžete zadat do dlouhodobých cílů a dále si ho rozdělte na krátkodobé cíle. "Naučit se první lekci z učebnice švédštiny". To už je o něco uchopitelnější cíl. Ale můžeme jít ještě více do detailu: "Naučit se slovíčka z první lekce", "Naučit se fráze z první lekce", "Naučit se gramatiku z první lekce", "Udělat si poslech z první lekce", "Vypracovat cvičení z první lekce" atd. Uvidíte, že s menšími cíli se Vám bude učit daleko lépe. Vypracujte si tabulku a do ní tyto dílčí úkoly z každé lekce vypište. Pak už jen sledujte, jak Vám k úkolům budou přibývat fajfky za jejich splnění. Do úkolu "naučit se desátou lekci" se nikomu nechce, protože není až tak dobře uchopitelný a nevíme, co si pod ním přesně představit. Pokud ale dojde ke specifikaci "naučit se budoucí čas", "naučit se způsobová slovesa", "naučit se dny v týdnu" atd., ihned to náš mozek přijme lépe a možná i s nadšením. Navíc si ve své tabulce (viz další text) budete moci každou chvíli udělat fajfku. A dělání fajfek má na mozek opravdu blahodárný účinek. :-)

T - Time Specific (časově ohraničené)

Pokud si nestanovíte čas splnění, nejedná se o cíl. Každý cíl musí být časově ohraničený, ať už je to cíl "naučit se veškerý obsah učebnice švédštiny", nebo "naučit se dvacátou lekci" nebo "naučit se slovíčka z třinácté lekce". Nezapomeňte si tedy ke každému dílčímu úkolu napsat i termín zvládnutí. Termíny se pak snažte pečlivě dodržovat. Samozřejmě se někdy stane, že se zaseknete a nějaká gramatická část vám nepůjde tak rychle, jak jste si představovali a následně už uplyne deadline. V tomto případě nevěště hlavu, zabojujte a zkuste vše dohnat. V nejhorším svůj plán posunete o pár dní. Hlavně to nevzdávejte!


Pro bližší představu si na konci článku můžete stáhnout mé vyplněné tabulky dlouhodobých i krátkodobých cílů. Dlouhodobější cíle si stanovte ideálně po letech. Ano, vím, že dlouhodobé cíle v podnikání se berou na 5 a více let, ale pro výuku jazyka je 5 (nebo dokonce více) let nesmírně dlouhá doba, a tak pro naše účely budeme za dlouhodobé cíle považovat roční cíle. Já jsem si pro rok 2018 stanovila dva cíle: "Naučit se dobře 15. lekcí z učebnice pro samouky" a "Naučit se slovíčka ze slovníku 1000 švédských slovíček". Tyto cíle jsem zapsala do prvního sloupečku mé mini tabulky a do druhého sloupečku si na konci roku (v tom lepším případě, ve který pevně doufám) odškrtnu fajfky. Dále je dobré se za rok 2018 zamyslet, jak moc pro mě výuka švédštiny byla (nejen časově) náročná a jak jsem spokojena se svým pokrokem a plněním plánu.

Pro rok 2019 jsem si stanovila již o něco více cílů. Mezi nimi se nachází "naučit se dobře celou učebnici pro samouky", "naučit se Swedish Essential Grammar", "vytvořit si cvičebnici ze Swedish Essential Grammar" (o tom podrobněji v kapitole "Jak začít"), "projet šikovný slovník" a "projet gramatiku od Lingea".

Cíle mohou být ale i "Dosáhnou úrovně B2", "Být schopen komunikovat v běžné konverzaci", "Domluvit se v hotelu", atd. Vy sami víte nejlépe, proč se jazyk učíte a co by tedy mělo být jeho výstupem. I když všechno spěje ke stejnému konci (naučit se švédsky), jiné cíle bude mít člověk připravující se na státnice ze švédštiny a jiné člověk, který chce zaujmout obchodního partnera svou trochou švédštiny.

Tolik z dnešního třetího tipu, jak snadno a efektivně na cizí jazyk! V dalším tipu se zaměříme na studijní prostředí.

Příjemné studium Vám přeje

Cool Learning 

P. S. Obsah tabulek a krátkodobé i dlouhodobé studijní cíle budou odůvodněny a blíže rozebrány v dalších článcích.