PRO VEŘEJNOST

Pro širokou veřejnost připravujeme jazykové kurzy (angličtina, francouzština, italština, němčina, portugalština, ruština, španělština, čeština pro cizince) a kurzy Microsoft Office (Excel, One Note, Outlook, Power Point, Word) na různých úrovních. Všechny kurzy je možné navštěvovat individuálně, skupinově nebo online.  

Nabízíme překlady obecných i odborných textů a tlumočení jednání a schůzek. Dále nabízíme formátování a korekturu obecného i odborného textu a přepis textu do elektronické podoby.