WORD PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

OBSAH KURZU

 • Automatické formátování
 • Oddíly
 • Ohraničení
 • Pozadí stránky
 • Titulní stránka
 • Stínování
 • Iniciály
 • Skloupce
 • Skrytý text
 • Záložky
 • Poznámky pod čarou
 • Vytvoření bibliografie
 • Titulky
 • Křížové odkazy
 • Seznam obrázků
 • Obsah dokumentu
 • Rejstřík
 • Hypertextový odkaz
 • Tabulky ve Wordu
 • Hromadná korespondence
 • Vytovoření a tisk obálek a štítků
 • Galerie médií
 • Vložení obrázku ze souboru
 • Vložení textového pole
 • Vodoznak
 • WordArt
 • Tvary
 • SmartArt
 • Grafy