CENÍK VÝUKY JAZYKŮ, PŘEKLADŮ A TLUMOČENÍ

Výuka jazyků (60 min, individuální výuka)

300 Kč*

Překlady**

z cizího jazyka do češtiny 

250 Kč/NS***

Překlady**

z češtiny do cizího jazyka

250 Kč/NS***

Překlady**

mezi cizími jazyky

400 Kč/NS***

Expresní příplatek 72 

do 72 hodin od potvrzení objednávky

+ 20 %

Expresní příplatek 48

do 48 hodin od potvrzení objednávky

+ 40 %

Expresní příplatek 24

do 24 hodin od potvrzení objednávky

+ 60 %

Tlumočení**

z cizího jazyka do češtiny

600 Kč/60 min

Tlumočení**

z češtiny do cizího jazyka

600 Kč/60 min

Tlumočení**

mezi cizími jazyky

1000Kč/60 min

Jazykové workshopy

60 min na určité téma

200 Kč/osoba

E-mailové lekce

20 vět na překlad s opravením chyb a jejich vysvětlením

150 Kč

Dojíždění za klientem v rámci výuky/tlumočení

12 Kč/km

CENÍK KOREKTURY A FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

Formátování textu

20 Kč/NS***

Gramatická korektura textu

19 Kč/NS***

Stylistická korektura textu

19 Kč/NS***

Stylistická + gramatická korektura textu

30 Kč/NS***

Překlad abstraktu k odborným textům** 

(včetně klíčových slov a názvu práce)

250 Kč/NS***

Kontrola + oprava citací

250 Kč

Přepis textu

100 Kč/NS***

Vypracování prezentace v Power Pointu

(Na základě dodaných podkladů)

1000 Kč

Expresní příplatek 72

do 72 hodin od potvrzení objednávky

+ 20 %

Expresní příplatek 48

do 48 hodin od potvrzení objednávky

 + 40 %

Expresní příplatek 24

do 24 hodin od potvrzení objednávky

+ 60 %

CENÍK OSTATNÍCH LEKCÍ A KURZŮ

Microsoft Office (60 min, individuální výuka)

Excel, One Note, Power Point, Word

500 Kč*

Tématické workshopy (60 min)

dle aktuální nabídky

250 Kč/osoba

Odborné konzultace k bakalářkám a diplomkám

navrhneme Vám téma na míru, adekvátní zdroje, strukturu práce a formátování nebo i obsah prezentace k odborným pracím

500 Kč/60 min

* 300 Kč je účtováno za 1. osobu. Za každou další osobu je účtován příplatek 150 Kč.

** U překladů je účtována každá započatá NS (normostrana). U tlumočení je účtována každá započatá hodina. 

*** 1 NS = 1 800 znaků ( §24 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. v platném znění) nebo 250 slov.

Nejsme plátci DPH.