POUŽÍVEJTE HLAVU (II. ČÁST)

28.05.2018

NAŠE HODNOCENÍ 80 %

POZOR! Z důvodu návaznosti a odkrytí řešení úkolu z minulého článku, je vhodné si nejprve přečíst první část POUŽÍVEJTE HLAVU       (I. ČÁST). :-)

Ve včerejší první části shrnutí knihy Používejte hlavu od Tonyho Buzana jsme se věnovali kreativnímu potenciálu, Von Restorffovu efektu, důležitosti přestávek a opakování, mnemotechnickým pomůckách a asociacím. Právě asociacemi jsme včerejší článek ukončili a vy jste měli za domácí úkol popřemýšlet o podobnostech mezi žábou a vesmírnou raketou. Za okamžik se s vámi o možné řešení dle autora podělím. Teď se ale ještě podíváme na další aspekty, kterým se autor ve své knize věnuje.

Autor se v knize zabývá nelineární povahou mozku a vysvětluje, že myšlenkové mapy stimulují myšlení celým mozkem a paprskovité myšlení. Myšlenková mapa je graficky a vizuálně provázaná pomůcka pro myšlení, která umožňuje ukládání, organizování, kategorizování a vydávání informací. Přirozená pravidla myšlenkových map jsou následující: Měli bychom začít barevným obrázkem uprostřed papíru, který umístíme naležato. V mapách je dle autora vhodné použít i další obrázky a barvy. Slova bychom měli psát tiskacími písmeny, protože se lépe čtou. Z centrálního obrázku vedou větve, které se dále mohou větvit. Každá větev by měla obsahovat jedno slovo (heslo).

V závěru knihy autor shrnul deset pravidel, jak maximalizovat již tak ohromující potenciál svého mozku: Měli bychom rozvíjet všechny druhy své inteligence (kreativní, osobní, sociální...). Měli bychom být fyzicky i duševně v kondici. Měli bychom používat myšlenkové mapy a rozvíjet svou paměť. Měli bychom provozovat duševní sporty. Měli bychom zdravě jíst. Měli bychom si ujasnit životní cíle a vize. Občas bychom měli být o samotě, ale zároveň bychom měli přijímat přátelství a lásku. Měli bychom dělat pravidelné přestávky.

A na závěr tohoto článku mám pro Vás dlouho očekávané možné řešení Vašeho domácího úkolu. Upozorňuji, že pokud Vás napadly i jiné podobnosti mezi žábou a vesmírnou raketou, než které jsou níže uvedené, neznamená to, že jste svůj úkol zvládli špatně. Naopak. Vymysleli jste něco jiného než autor této knihy.

Žába i vesmírná loď žijí ve dvou prostředích. Žába i vesmírná loď mají místa, ze kterých startují. Žába i vesmírná loď mají mozek (řídicí místnost). Žába i vesmírná loď dělají hluk. O žábách i vesmírných lodích byly natočeny televizní pořady. Žába i vesmírná loď vyvolávají určitý úžas a údiv. Vědci studují žáby i vesmírné lodě. Žába i vesmírná loď mají smyslová čidla. Žába i vesmírná loď se pohybují nahoru i dolů. Žába i vesmírná loď byly na obálce časopisu National Geographic.

Příjemné přemýšlení,

Váš Cool Learning s.r.o.

Zdroj: BUZAN, T. Používejte hlavu. 1. vyd. Brno: Bizbooks, 2013. ISBN 978-80-265-0069-8