POUŽÍVEJTE HLAVU       (I. ČÁST)

28.05.2018

NAŠE HODNOCENÍ 80 %

Používejte hlavu je další kniha od autora bestselleru Myšlenkové mapy Tonyho Buzana s podtitulem Jak uvolnit energii své mysli. Tato kniha vám dle autora pomůže dosáhnout zvýšení kreativity a všech aspektů výkonnosti mozku po zbytek vašeho života. Právě kreativitu označuje autor za problém, protože s věkem dochází k jejímu poklesu. Dokazují to řízené studie kreativity. Skupiny lidí různého věku dostaly k řešení různé problémy. Následně bylo detailně zkoumáno, jak se jim dařilo, jak byli rychlí, pružní, původní a jakou měli představivost. Výkon byl potom ohodnocen v procentech jako "kreativní potenciál". Výsledky jsou fascinující: první testovanou skupinou byly děti v mateřské škole - ty dosáhly 95 %, děti ze základních škol měly skóre 75 %, studenti na středních školách dosáhli 50 % a univerzitní studenti měli skóre 25 %.

Podle autora máme sklon snáze si pamatovat "první věci" (efekt počátku) a "poslední věci" (efekt nedávné minulosti) - na rozdíl od "věcí uprostřed". Také se více naučíme, když jsou věci mimořádné nebo jedinečné. To je známo jako Von Restorffův efekt.

Pamatování se v průběhu času stále zhoršuje, pokud si mysl nemůže pravidelně krátce odpočinout a proto, ačkoliv text během čtení chápeme, ne všechno si zvládneme zapamatovat. Proto je vhodné dělat každých dvacet až padesát minut přestávky. Čím více dobře rozmístěných krátkých přestávek máte, tím více začátků a konců doby studia vtvoříte a tím lépe si váš mozek bude schopen informace vybavovat.

Důležité je také opakování. První opakování by mělo proběhnout zhruba 10 minut po jednohodinovém učení a mělo by trvat asi pět minut. To udrží míru zapamatovaného vysokou asi po dobu jednoho dne. Tehdy by mělo dojít na druhé opakování, tentokrát v trvání asi dvě až čtyři minuty. Po takovém opakování by se informace měli udržet v paměti přibližně týden, po jehož uplynutí b mělo dojít k dalšímu dvouminutovému opakování a k dalšímu asi po měsíci. Poté budou informace uloženy ve vaší dlouhodobé paměti.

Autor dále uvádí, že lépe si informace zapamatujeme díky mnemotechnickým pomůckám. Mnemotechnické pomůcky jsou nástroje, které vám pomáhají něco si zapamatovat. Může to být slovo, obrázek, systém nebo jiný nástroj, který vám pomůže vzpomenout si na větu, jméno nebo sled událostí. Slovo pochází z řeckého výrazu "mnenon", které znamená "mající na mysli" Také řecká bohyně paměti se jmenovala Mnémosyné. Mnemotechnické pomůcky se mohou týkat následujících oblastí: smysly, pohyb, asociace, sexualita, humor, představivost, číslo, symbolika, barva, pořadí, pozitivní představa či přehánění.

Další důležitou složkou kreativity jsou asociace. Jde o schopnost vytvářet mezi jednotlivými věcmi vazby. Skvělým cvičením podporujícím nacházení vazeb mezi věcmi je například hledání podobností mezi žábou a vesmírnou raketou. Většina lidí řekne, že mezi žábou a vesmírnou lodí žádná spojitost není. Přesto však zkuste strávit jednu minutu přemýšlením o podobnostech, které by mohly existovat. O výsledku a dalších zajímavostech z této knihy se s vámi podělím v zítřejší druhé části tohoto článku!

Příjemné přemýšlení,

Váš Cool Learning s.r.o.

P. S.: Opravdu si ten domácí úkol udělejte. :-)

Zdroj: BUZAN, T. Používejte hlavu. 1. vyd. Brno: Bizbooks, 2013. ISBN 978-80-265-0069-8.